Mô tả

Máng đèn led đôi có bằng chóa inox đài 1.2m

Máng đèn đôi chóa inox 1m2 sừ dụng cho đèn led 1.2m chuyên dùng cho nhà xưởng.

Sử đụng cho 2 đèn led 1,2m cùng với công suất mổi đèn từ 18w đến 32w, 45w

MÁNG ĐÈN LED ĐÔI CHÓA INOX 1.2M
MÁNG ĐÈN LED ĐÔI CHÓA INOX 1.2M
MÁNG LED ĐÔI CHÓA INOX 1M2
MÁNG ĐẺN ĐÔI CHÓA INOX 1M2
MÁNG ĐẺN ĐÔI CHÓA INOX 1M2

Thông số kỷ thuật máng heo đôi đèn led 1.2m

Máng đèn,
Máng đèn led,
Máng đèn led 1m2,
Máng đèn đôi,
Máng đèn đôi chóa inox,
Máng đèn đôi chóa inox 1.2m,
Máng đèn đôi chóa inox 1m2,
Máng đèn đôi chóa inox 1.2m,
Máng heo đôi chóa inox 1m2,
Máng heo đôi chóa inox 1.2m,